Om

Ört och Hälsa. Jag, Kristina Jonsson Thorell, är diplomerad örtterapeut samt sjuksköterska med specialistutbildning inom anestesi och företagshälsovård. Som örtterapeut arbetar jag för att främja hälsa och öka välbefinnandet. Örter med dess olika aktiva ämnen kan vara välgörande vid olika besvär och symtom. Syftet med en örtterapeutisk konsultation är att stödja kroppen till hälsa. En örtterapeutisk konsultation ersätter inte behandling som ges inom hälso- och sjukvården utan kan där så är möjligt vara ett komplement. Ört och Hälsa’s vision är att inspirera till ökad användning av örter som vi kan använda i vår vardag.