Ört och Hälsa

Historiskt har örter haft en stor betydelse för människor. Väl känt är medicinalväxterna i den traditionella medicinen där olika användningsområden baseras på lång beprövad erfarenhet. Idag har den moderna forskningen identifierat flera olika bioaktiva ämnen som på olika sätt påverkar kroppen. Forskningen kring växter och dess aktiva ämnen hjälper oss att hitta nya möjliga användningsområden inom skolmedicinen såväl som alternativa preparat eller hälsoprodukter. Intresset för växter är stort även utanför forskningsvärlden. Det finns många olika användningsområden som exempelvis örter i matlagning, inom hudvård samt för att stärka hälsan och öka välbefinnandet. Ört och Hälsa erbjuder därför workshops, kurser och vandringar samt örtterapeutiska konsultationer. Lär Dig mer om hur Du kan använda örter till både nytta och nöje!